صدف موزیک در روز چهارشنبه تاریخ 11مرداد 1398 شروع به کار کرد . هدف فقط ارائه خدمات بهتر و کمک به پیشرفت موسیقی کشور می باشد

 

بی صبرانه منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم

   iraajcr7@gmail.com: ایمیل

Telegram:  @iraajcr7    

شماره تماس

09389842046